Våre tjenester

1+1 Regnskap AS ønsker å være din nærmeste samarbeidspartner.
Stor eller liten bedrift, etablert eller i oppstartsfasen: Vi har bred kompetanse og gjør din hverdag enklere.

Bokføring

Betalingstjenester

Lønn

Fakturering og oppfølging

Rapportering

Årsregnskap

Etablering av bedrift

Budsjett

Styrearbeid

Avvikling av bedrift

Skatt/Moms

NAV

Vi benytter dataprogrammet UNI Micro til regnskapsføring, fakturering og lønn. Til årsoppgjøret benytter vi programmet Maestro.
Alle data blir trygt lagret på eksterne servere gjennom en ASP løsning.