Våre tjenester

Vi benytter dataprogrammet UNI Micro til regnskapsføring, fakturering og lønn. Til årsoppgjøret benytter vi programmet Maestro. Alle data blir trygt lagret på eksterne servere gjennom en ASP løsning.

1+1 Regnskap AS utfører en rekke varierte tjenester for våre klienter. Behovet avklares først ved en nøye gjennomgang der det meste kan justeres og tilpasses underveis i arbeidet. De tradisjonelle oppdragene omfatter vanligvis regnskaps arbeid med innsendinger på Internett (altinn)av merverdiavgifts oppgaver, lignings papirer og årsoppgjør. De fleste, men ikke alle, ønsker og at vi tar hånd om lønnsarbeidet/rapportering og fakturering/purring.

Vi kan imidlertid også bistå i en rekke andre sammenhenger, som f.eks. etablering eller avvikling av selskaper, forskjellige typer rådgiving, budsjettering, banktjenester, eiendomsforhold mv. Vi har som mål å være en best mulig samarbeidspartner for våre klienter.
Som selskap har 1+1 Regnskap AS ett godt og trygt nettverk innen en rekke andre områder. Skulle du trenge bistand utover det vi kan yte, kan vi hvis ønskelig formidle kontakt. Spør oss gjerne om dette.

Vi har svært gode kontakter når det gjelder OTP og Innkreving av utestående. Som kunde hos oss videreformidler vi gjerne kontakt.

Vi forholder oss til enhver tids gjeldende lover og regler. Og alle ansatte gjennomgår kurs i løpet av året.

1+1 REGNSKAP AS
Damsgårdsveien 167
5161 Laksevåg

E-post: post@1pluss1regnskap.no

Telefon:
53 69 52 20